logo_exotherm_Nordbygg_stor-2.gif

SCHAKO DSC

DSC är ett spaltdon som kan ställas om manuellt  för horisontal eller vertikal inblåsning eller en blandning. Vid ändring av inblåsning förändras inte den fria arean vilket medför att tryckfallet är det samma och därmed även ljuddata.

DSC-3.jpg

Användningsområden

Till- och frånluft i komfort utrymmen med en takhöjd från 2,6 till 4 meter.

Flödesområde

40 - 140 m³/h per spaltmeter, dvs vid utföranden med 4 spalter är flödet 4 ggr större per meter.

I VAV anläggningar från 100 - 40% av flödet.

gea-cair-plus-A_-2-8.jpg

SCHAKO DSC

(PDF, 2 MB)

Språk engelska

gea-cair-plus-A_-2-8.jpg

SCHAKO DSC

(PDF, 0.0 MB)

Språk Svenska kommer innom kort!

gea-cair-plus-A_-2-8.jpg

SCHAKO DSC

(PDF, 2 MB)

Språk Tyska

 

Kontaktuppgifter:

Exotherm AB

Box 60036

SE 216 10  Limhamn

Tel: +46 (0)40 - 631 61 16

Mail: info@exotherm.se

Copyright©2013 Exotherm AB