logo_exotherm_Nordbygg_stor-2.gif

Välkommen till Exotherm

Förändringar på gång!

Vi återkommer inom närmsta veckan med mer information om de förändringar som kommer att ske.

 

Dessa kommer efter hand att pupliceras här.

 

Vår förhoppning är att dessa förändringar inte kommer att påverka Ert dagliga arbete.

 

Under detta skede kan det även hända att handläggning och bearbetning av aktuella ärenden tar något längre tid.

Webbsidan

Under omarbetning.

Ny information kommer här inom kort

Dokument

Alla dokument från SCHAKO kommer att översättas efter hand och till största del publiceras på denna webbsidan. Då det rör sig om hundratals dokument finns det en prioritering som även ni kan påverka genom specifika önskemål. Tillika prioriteras dokument som rör produkter som rör ett specifikt projekt där respektive produkter är aktuella.

 

Kontaktuppgifter:

Exotherm AB

Box 60036

SE 216 10  Limhamn

Tel: +46 (0)40 - 631 61 16

Mail: info@exotherm.se

Copyright©2013 Exotherm AB